manažer prodeje

7 věcí, který potřebuje úspěšný manažer prodeje

Manažer prodeje hraje klíčovou roli na straně příjmů firmy. Kompetence v dosahování výjimečných výsledků prostřednictvím vedení činí z manažera prodeje jedním z nejdůležitějších článků. Dobrý manažer prodeje spojuje silné stránky lidi ve svém týmu, činí z nich soudržnou skupinu, která dosahuje úspěšných výsledků v odbytu produktů a služeb. Toto vše Číst více…

pracovní rotace

Jaké benefity Vám přinese pracovní rotace

Pracovní rotace (angl. job rotation) může být účinným způsobem, jak Vás posílit poskytnutím přístupu k různým hlediskům, dovednostem na cestě k tomu stát se opravdovým lídrem. Objevování nových oblastí Možnost nahlédnout do jiných oddělení a činností Vaší organizace je skvělá možnost jak nasbírat nové zkušenosti. Vědomosti o tom, jak fungují Číst více…

Poprvé šéfem

Hodnocení zaměstnance

Jak se zhostit hodnocení zaměstnance? Co je vlastně cílem hodnocení zaměstnance? Vedle tradičních cílů jako jsou pochvala nebo naopak potřeba zvýšení jeho produktivity jako takové, se jedná i o ujasnění cílů zaměstnance, které musí být v souladu s cíli firmy. Hodnocení zaměstnance má některé náležitosti, které lídr musí mít na Číst více…

Metoda On the Job Training

Metoda On the Job Training

“On the job training” aneb učte se za pochodu Metoda On the Job Training – definice – “školení, které je poskytováno zaměstnanci na jejich pracovišti, zatímco vykonávají práci, pro kterou jsou školeni” Jinými slovy, když je zaměstnanec umístěn na konkrétní práci, aby se naučil dovednosti a znalosti nezbytné k provedení Číst více…

vnímavý management

Vnímavý management

Management mentálního progresu Management zlepšování mentální výkonnosti organizace patří  do kompetence lídrů. Lídři potřebují vetší podporu pro zavádění jednotlivých aspektů mentální progresu a potřebují jim porozumět. V této oblasti je k dispozici celá řada věcí, díky kterými mohou lídři pomoci lidem využívat svůj potenciál.  Umožnit lidem udělat si čas na Číst více…