Manažer prodeje hraje klíčovou roli na straně příjmů firmy. Kompetence v dosahování výjimečných výsledků prostřednictvím vedení činí z manažera prodeje jedním z nejdůležitějších článků.

Dobrý manažer prodeje spojuje silné stránky lidi ve svém týmu, činí z nich soudržnou skupinu, která dosahuje úspěšných výsledků v odbytu produktů a služeb. Toto vše skvělí manažer dosahuje na základě dovedností – jak přirozených a naučených, které aplikuje ve své práci.

Existují však postupy, které mohou manažerům prodeje pomoci nejen spravovat, ale i vést správným směrem.

Nastavovat cíle a strategie

Chcete-li být efektivním manažerem prodeje, musíte poskytnout určitou strategickou perspektivu. Manažeři musí mít jasno v tom, jakým směrem by se měl tým ubírat, a musí být konkrétní, co se od lidí očekává.

To znamená vědět, jaké jsou vaše týmové cíle na individuální i firemní úrovni a jak můžete osobně a společně pracovat na dosažení strategických cílů týmu.

Umět naučit a nasměrovat

Manažeři prodeje jsou odborníci na produkty a procesy firmy, a proto by měli být schopni předat tyto znalosti týmu. Proto připravují, a trénují prodejce, které musí naučit řešení problémů a rozhodování.

Nedílnou součástí úkolů, které manažer prodeje má, je i koučink. Poskytování pokynů, pravidelná a konstruktivní zpětná vazba je obtížná dovednost, ale důležitá pro budování důvěry prodejního týmu.


Přečtěte si článek – Nejčastější problémy lídra na pracovišti


Monitorovat výsledky

Monitorování procesů prodeje se zaměřením na to, co řídí výsledky týmu, umožňuje efektivní řízení prodeje. Měření výkonu prodejního týmu pomocí metrik a indikátorů pomáhá manažerům prodeje zaměřit se na zlepšení kvality i počtu prodejů.

Prodejní manažeři jsou schopni lépe předvídat jakékoli příležitosti nebo rizika, a včas se rozhodnout.

Komunikovat správně

Komunikace je základní funkcí každého manažera. Silná komunikace podporuje dynamickou zpětnou vazbu, podporuje návrhy a nápady u každého prodejce, který rozumí jejich roli a procesům a nástrojům, které budou používat.

Ukazuje, jak manažeři podporují kreativitu a pomáhají týmu růst a učit se a stát se synergickým týmem.

Vedení a inspirace

Schopnost vést je také kvalita efektivního manažera prodeje. Vedoucí prodeje mají vliv na schopnost jednotlivého prodejce dosáhnout nebo překročit své cíle a mají schopnost rozvíjet kulturu prodeje zaměřenou na vysoký výkon.

Neustále hledají postupná vylepšení prostřednictvím postupných kroků a efektivního procesu prodeje, motivují a budují důvěru v tým.

Podporovat Vaše lidi

Aby bylo možné zlepšit výkonnost prodejního týmu, je třeba věnovat čas kurzům a příležitostem ke školení, aby se budovaly dovednosti prodejců a umožnil jim profesionální růst.


Školení prodeje, které Vás udělá hvězdu naleznete na tomto odkazu.


Manažeři zároveň potřebují zlepšit svůj vlastní výkon prostřednictvím osobního rozvoje. Rovněž by měli být ochotni věnovat další práci potřebnou k rozvoji.

Hledat a nalézt talenty

Vedle zaměření na zlepšení výkonu prodejního týmu jsou manažeři prodeje také zodpovědní za získávání talentů – jejich identifikaci, nábor, rozvoj a udržení si nejlepších prodejců.

To znamená hodnocení dovedností kritických pro roli prodejců a atributy, které úzce odpovídají hodnotám firmy.


Zdroj foto: Car photo created by senivpetro – www.freepik.com


Lukáš Zimola

Lídr pozitivní změny. Jsem přesvědčen o tom, že obklopit se a spolupracovat s těmi správnými lidmi je tou nejlepší výzvou, jakou můžeme mít.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *