Střet zájmů v zaměstnání je dalším tématem z oblasti řešení krizí v organizaci. Ke střetu zájmů v zaměstnání dochází, když určité výhody, které zaměstnanec čerpá, ovlivňují firmu pro kterou pracuje. Zaměstnanci jsou prostřednictvím kodexu chování společnosti zavázáni jednat v zájmu svého zaměstnavatele, a nikoli pro svůj vlastní osobní prospěch.

Pro zaměstnance je nejlepší nevstupovat do situace, kdy by jejich jednání mohlo vyvolat konflikt zájmu, ať už skutečný, potenciální nebo předpokládaný.

Nejčastější případy 

V jakých příkladech se tedy mohou vaši zaměstnanci ocitnout?

  • Zaměstnanec zveřejňuje problémy firmy na sociálních sítích (na toto pozor!!!)
  • Vedoucí zaměstná svoji manželku bez řádného výběrového řízení
  • Zaměstnanec začne podnikat ve stejném oboru, v jakém dělá jeho firma
  • Zaměstnanec nabízí nebo přímo poskytuje údaje zevnitř firmy jiné firmě např. konkurentovy
  • Pracovník např. oddělení nákupu přijímá luxusní dárky od dodavatele firmy, které končí smlouva o spolupráci
  • Randit nebo mít romantický vztah s nadřízeným nebo podřízeným
  • Váš nadřízený je blízkým přítelem nebo členem rodiny
  • Využití důvěrných informací získaných v práci pro vlastní prospěch
  • a mnoho dalších příkladů

Jak tomu zabránit?

Pracovnicí nejsou schopni vždy rozpoznat konfliktní situace, které by mohli vyústit ve střet zájmů v zaměstnání. Situace se mnohokrát zdá nevinná nebo si neuvědomují, co se děje, v rozporu s kodexem chování.

Chcete-li poskytnout zaměstnancům dostatečné příklady zásad střetu zájmů a naučit je, co mají dělat, když nastane situace, můžete použít několik různých strategií:

Vaše společnost by měla mít kodex chování nebo příručku pro zaměstnance týkající se střetu zájmů, která řeší etické situace, se kterými se zaměstnanec může setkat. Může například řešit, jak by měli zaměstnanci reagovat na problémy týkající se úplatkářství, ochrany údajů, důvěrných informací a sociálních médií.


Přečtěte si článek: Workoholik ve Vašem týmu – výhoda či riziko?


Správné definování střetu zájmů při školení etiky podnikání znovu zdůrazňuje váš kodex chování způsobem, který zaměstnancům pomáhá tyto informace uchovat. Díky školení můžete poskytnout scénáře, které zaměstnancům pomohou při správném výběru v případě střetu zájmů.

I když si zaměstnanec je vědom střetu zájmů, je třeba ho vyzvat, aby jej sdělil vaší společnosti. Vytváření formálních zásad podávání zpráv umožňuje zaměstnancům mít otevřený komunikační kanál, kde mohou klást otázky.

Co je důležité

Zaměstnanci ne vždy rozpoznají střet zájmů na pracovišti. Náplní práce vedoucího je pomoci jim identifikovat etická dilemata a činit správná rozhodnutí.

Existuje několik strategií, které můžete použít, včetně obchodních standardů, školení etiky podnikání a formálních postupů pro reporting a nahlašování informací o možném konfliktu.


Zdroj foto: Business photo created by onlyyouqj – www.freepik.com


Lukáš Zimola

Lídr pozitivní změny. Jsem přesvědčen o tom, že obklopit se a spolupracovat s těmi správnými lidmi je tou nejlepší výzvou, jakou můžeme mít.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *