Budování týmů a jeho efektivity je předmětem knihy s názvem Sedm disciplín vůdce od autora Jeffa Wolfa. Ten zpracovává základní vlastnosti lídrů, které jsou potřebné při budování plně efektivních týmů.

Na mnoha příkladech z praxe lze vidět výsledky špatného vedení lidí, které má za následek nejen frustrované zaměstnance, ale je i promítnuto v oslabujících obratech a ve skomírajících ziscích firem.

Toto se stává na každé úrovni v organizaci a je tedy potřeba se zaměřit na budování týmů. Pro vytvoření opravdu efektivních týmů jsou zapotřebí níže uvedené rysy a vlastnosti lídra.

Nabídka dostatečných zdrojů a autonomie

Týmy selhávají, když členům chybí čas a zdroje potřebné k dokončení jejich přiřazení. Pro budování týmů je důležité provádění kontroly.

Zeptejte se sami sebe, kolik času a kolik konkrétních zdrojů budete potřebovat, abyste splnili požadavky projektu. Dále určete, zda váš tým na základě úrovně zkušeností členů vyžaduje více, méně nebo stejné množství času.

Budování vlastní efektivity

Členové týmu musí vědět, že máte důvěru ve své schopnosti pro úspěšné dokončení úkolu. Musí se cítit bezpečně při plnění vašeho cíle. Pokud je zaměstnanec nejistý ohledně své role v týmu, zvažte jeho přiřazení a spolupráci s vysoce výkonným vrstevníkem.

Tato strategie může pomoci posílit sebevědomí zaměstnance, který ještě nedosáhl své efektivnosti – úsudek jednotlivce o jeho schopnosti úspěšně dokončit vybraný úkol.

Budování důvěry

Důvěra je založena na třech pilířích:

  • Lídr musí být schopen důvěřovat každému ze svého týmu
  • Lidé z týmu musí stejně tak důvěřovat svému vedoucímu
  • Lidé v týmu si musí navzájem důvěřovat

Pokud je navozena počáteční důvěra, je dále důležité tuto důvěru zvyšovat pomocí pravidelných team-buildingových aktivit a činností. Pro začátek budou nápomocni například malé projekty pro skupiny dvou až tří lidí z týmu. A jakmile se věci dají do pohybu, je třeba rozšířit členy týmu  a zahrnout je širším rozsahem činností.

Komunikace

Nelze očekávat, že váš tým pochopí a splní úkol, aniž by byl jasně definovány cíle. V některých případech je třeba býti praktickým vůdcem, účastnit se úkolů a dbát na přísný dohled. V jiných případech je třeba určit vedoucího týmu, který vám bude pověřen, aby vás informoval o průběhu úkolu.

Může to znít snadno, ale komunikace zůstává jednou z největších výzev ve vedení. Komunikace musí probíhat několika směry – jak poskytovat svou zprávu; jak ostatní slyší vaše slova. jak dobře nasloucháte, co říkají členové týmu.

Budování efektivních týmůBusiness photo created by senivpetro – www.freepik.com

S každým se počítá

Každý člen týmu by měl být držen na stejné úrovni zájmu lídra, bez ohledu na školení nebo dlouholeté zkušenosti s prací.  Přesný úkol každého člověka se bude lišit, ale závazek všech členů týmu k dokončení úkolu by měl být neochvějný.

Pravidelné schůzky

Podnikový svět si často vyhrazuje kritiku pro negativní výsledky (relace pro vyhledávání chyb). Malé chyby v jinak úspěšném projektu se mohou přehlížet, což implicitně naznačuje, že je lze v budoucnu opakovat. 

Při kontrole dokončené práce vašeho týmu si poznamenejte individuální výkon a poskytněte smysluplnou chválu. Členové týmu by měli být odměněni, když spolupracují, koordinují a sdílejí znalosti se spolupracovníky.

Možná vás překvapí konstruktivní zpětná vazba, kterou obdržíte. Zaměstnanci oceňují také to, že si ceníte jejich názorů a návrhů a že jste ochotni provést změny, které upevní budoucí týmové úsilí.

Reference: TLNT.com


Více článků zde.

Kategorie: Vedení týmu

Lukáš Zimola

Lídr pozitivní změny. Jsem přesvědčen o tom, že obklopit se a spolupracovat s těmi správnými lidmi je tou nejlepší výzvou, jakou můžeme mít.

0 komentářů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *